Metrologie

Cele mai importante acte normative in domeniul evaluarii conformitatii

I. LEGISLATIE IN DOMENIUL ACREDITARII SI DOMENII CONEXE

 • Ordonanța Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare

II. LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII

 • Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională

III. APARATE DE CÂNTĂRIT CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ

 • Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată - republicare, cu modificările și completările ulterioare valabilă până la 19.04.2016
 • Hotărârea de Guvern nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările și completările ulterioare
 • otărârea de Guvern nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, valabilă din 20.04.2016
 • Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
 • Ordinul 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • Directiva 2009/23/EC privind aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată, valabilă până la 19.04.2016
 • Directiva 2014/31/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, intrată integral în vigoare din 20.04.2016

IV. ALTE MIJLOACE DE MĂSURARE

 • Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
 • Ordinul 148/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea de Guvern nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 1055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare
 • Directiva 2004/22/CE privind mijloacele de măsurare, valabilă până la 19.04.2016
 • Directiva 2014/32/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), intrată integral în vigoare din 20.04.2016

V. Ghiduri

 • OIML R 76-1 Non-automatic weighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests
 • OIML 76-2 Non-automatic weighing instruments. Part 2: Test report format
 • OIML R106-1 Basculă - pod feroviară Cerințe metrologice și tehnice - Teste
  OIML R106-2 Basculă - pod feroviară Formatul Raportului de încercări
 • OIML R107-1 Totalizatoare discontinue partea 1: Cerințe metrologice și tehnice - Teste de încercări
 • OIML R107-2 Totalizatoare discontinue partea 2: Formatul Raportului de încercări
 • OIML R61-1 Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată Cerințe metrologice și tehnice - Teste
 • OIML R61-2 Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată Formatul Raportului de încercări
 • OIML R51-1 Aparate de cântărit pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată partea 1: Cerințe metrologice și tehnice - Teste
 • OIML R51-2 Aparate de cântărit pentru sortare-etichetare cu funcţionare automată partea 2: Formatul Raportului de încercări
 • Regulament CE 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
 • Decizia 768/2008/EC privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
Copyright © 2012 - 2021 FLINTAB
Acest site web folosește cookie-uri. Continuarea navigării constituie acceptul dumneavoastră. Citește mai mult...